BƏYƏNDİYİM YAZILAR

İlk dəfə açılan ingilis arxivləri Osmanlı dövlətinin Azəbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qarşı iç üzünü açıb göstərdi. Sən demə, Osmanlı türkləri almanlarla „Bakını birinci kim işğal edəcək“ deyə gizli müzakirələr aparırlarmış. M.Rəsulzadənin etirafı: „Osmanlı dövləti Azərbaycanın müstəqilliyini istəmirdi.“

§§§

„Daha müsəlman olmaq“ yarışına azərbaycanlılar da qoşulsunlarmı?

Berlində yaşayan dostum Fəxrəddin HACIBƏYLİ islamçılaşmanın təhlükəsinə dair güclü bir yazı yazıb. Mənim “Ya müşrik olmağı seçin, ya terrorçu olmağı” yazımı da, Fəxrəddin bəyin bu yazısını da adlarını çəkmək istəmədiyim bir neçə azərbaycandilli media orqanı sadəcə olaraq dərc etmək istəmədilər… Müəllifin icazəsiylə həmin yazını mən öz bloquma yerləşdirirəm.  A.QUT

İslam terror dinidir, terroru doğuran, onu dini əməl, vacibat, farzsayan ideologiyadir. Məhəmmədi öz peyğəmbəri, islamı öz dini, Quranı öz kitabı sayan hər kəs bir az terrorçudur, hər an dini inancı naminə qan tökməyə hazır olan latent qatildir. Lütfənistisnaları gözümüzə soxmayın. Auşvits-də, Daxau-da,Buxenvald-da yəhudi əsirlərə xoş davranan, yemək, geyim verənSS zabitləri var idi. Amma bu SS ve Nasizm cinayətlərinə haqqqazandırmağa yetərli deyildir.

İslam tarixən qırğın ve qətliamlarla yaranmış, yaşamış, yayılmışvə bu günümüzədək ayaqda qalmış ideologiyadir. Bu fikrimdənnə zamansa daşınsam, bunun əksini desəm, bilin ki, ya təhdidolunmuşam, qorxu altındayam, ya nə iləsə şirnikləndirilmişəm,mənfəət güdürəm, ya da ağlımı itirmişəm… Bu məntiqdən çıxışedərək iddia edirəm: İslamı terrordan ayırıb, onun sülh, barışıqdini kimi təqdim etməyə çalışanlar yuxarıda sadalanankateqoriyalardan birinə aid edilməlidir: ya qorxaqdır, ya bu yalandan qazandığı mənfəəti var, ya da ağlını itirib, sadəcə sərsəmləyir. Bununla da islam söhbətini mən özüm üçün qapanmış sayıram.

Azərbaycanda cəmiyyətin radikallaşmasının səbəbi siyasihakimiyyət imiş. Qulağımızı döyənək elədi artıq bu iddia. Bu iddianı təkrarlayanın alnına diqqətlə fikir verin. Orada narınxəttlə, amma səlis dilləmən əclafam, mən xainəm, mən xəbisniyyətliyəm!yazılıb. Bu, siyasi hakimiyyətdən narazıları dinicameə tərəfə yönləndirməyə hesablanmış metodikadir. “Narazısansa, keç bu tərəfə, narazıların yeri buradır...” Ay sizi çoxbilmişlər, gicbalalar və bicbalalar! Elə isə bəs bu kütləAvropada niyə radikallaşıb, adam sifətindən çıxır? Bu qızmış ərəb dəvələrinin Avropada da sosial-siyasi hüquqları pozulur, məmurözbaşınalığından cana doyub silaha sarılırlar?

Bəsdir indiyədək dediklərimiz, indi qoy faktlar, reallıq danışsın;sizin öz əməllərinizdir bizi təsdiq edən. Bir neçə il öncə “islam terroru” ifadəsinə görə üstümüzə hürüşən köpək yavrularının, bütün humanist-sekulyaristləri peşman, diligödək etmişKəsinsəsinizi, odurey Avropada da islam yayılır, avropalılar hurreyeləyib islama gəlirlər, ən uzun minarəli məscid Avropada tikilir”, – deyən latent terrorçuların indi surətinə baxmaq istərdim.

Avropalıların sizin islama, onun daşıyıcılarına səmimi münasibəti budur: PEGIDA (Patriotische Europäer gegen Islamisierung des Abendlandes; Günbatar ölkənin islamlaşdırılmasına qarşı avropalıpatriotlar). Guya Peqida mühacirlərə qarşıymış. Yalandır! Bu iddiaölkəsini, yaratdığı mədəniyyəti islam dağıntısından, islamvəbasından qorumaq istəyən, İSLAMLAŞDIRMAYA qarşı çıxanavropalıların etirazını bütün mühacirlərə, gəlmələrə qarşıyönəldilmiş akt kimi təqdim etməklə, qeyri-müsəlman mühacirləridə işin içinə soxmaqla, əks etiraz arealını qeyri-müsəlmanmühacirlərin hesabına genişləndirmək istəyənlərin xəbis uydurmasıdır. Bu hərəkat Avropa mədəniyyətini islam qaranlığında boğmaq istəyənlərə, islamçı mühacirlərin Avropa tolerantlığını zorlamasına qarşıdır.

Mühacir anlayışı geniş anlam daşıyır. Bunun içində cənub-şərqiAsiya ölkələrindən gələn milyonlarla insan – hinduslar,buddhistlər, milyonlarla şərqi avropalı, milyonlarla rus və özünü rus sayan “rus almanı” da var. Amma söhbət onlardan getmir, bu hərəkat, günü-gündən artan bu nifrət onlara qarşı deyil. Məsələn, buddhizm avropalıların ən cox üz tutduqlari fəlsəfədir. Hər tində,hər küçənin başında gündə bir yoqa məktəbi açılır. Parklarda,meydanlarda dairəvi şəkildə düzülüb yoqayla məşğul olan avropalıları görmək ən adi haldır. Amma bu, burada təbii olaraq heç kimi narahat etmir.

Avropanın başının bəlası türklərdir. Çünki islam vəbasının ən birinci daşıyıcısı və yayıcısı onlardır. Səbəb budur: ərəb-islam, islam-ərəb assosiasiyasının doğurduğu rəqabət. Ərəblər “nəedim, nə etməyim daha çox müsəlman görsənim” qayğısındanuzaqdırlar. Ərəblərin daha çox inteqrasiyaya, özlərini avropalılaraonlardan biri kimi təqdim etmək ehtiyacları var. Ərəbin “lap da müsəlman görsənməklyuksu da, islam-müsəlman faktorundanqazana biləcəyini daha cox dombalmaq, dombalmış vəziyyətdədaha uzun müddət qalmaqla müsəlmanlığını isbatlamaq dərdi yoxdur. Çünki çıxdıqları region və milli mənsubiyyətləri onsuz dahər şeyi deyir. Onları Avropada bu bəlaya soxan da türkiyəlilərdir.

Türkün məşğuliyyəti qastronomiya, restoran, dönər satmaq,qəssabçılıq və sairədir. İslam ənənəsinə sahiblənmək, halal etiketinə şəriksiz sahiblənmek, bu ada, etiketə daha haqlıiddiaçını, potensial rəqibi sıradan çıxartma, “halal bazarı”na şəriksiz sahiblənməyin yolu nədir? İnancını ərəbdən daha qabarıqnümayiş etdirmək, ərəbdən daha artıq müsəlman, “ən müsəlman” imicinə yiyələnmək. Bu imicə sahib olmaq ücün avropalı türklərin çıxarmadıqları hoqqa, çıxmadıqları oyun,başvurmadıqları yol qamayıb. Yoxsa bazar əldən gedər, müştəri o biri piştaxtaya üz tutar axı… Buna görə də türklər ərəbləri sevmirlər.

Ərəb siz istəsəniz də, istəməsiniz də islamın yiyəsi olaraq, türk isə ağzı ilə quş tutsa da, göstərdiyi məharət islam adına bir yamaq olaraq, uzaqbaşı gözəl yamaq olaraq qalacaqdır. Ərəbislamın həm üzü, həm də astarıdir. Buna görə də ərəblər rahatdır, “yamaq” türklər isə həyəcanlı.

“Halal” etiketinə üz tutan kimlərdir? Hər halda alman, ingilis, holland, italyan, isveçli, danimarkalı və b. deyil. Ərəblərin islam adlı virusuna yoluxmuş planetin üç ən bədbəxt qövmü – türklər, farslar və hindlilərdir (pakistanlılar). Bir sözlə, primitiv, cahilmüsəlman toplumu. İndi bu toplumun diqqətini çəkmək, bu toplumda seçilmək, halaldır möhürünə daha layiq olmaq ücün gərəkən nədir? Daha da primitivləşmək, daha da səfehləşmək, daha da fanatikləşmək… İndi özünüz bu yarışmanı, yürüşməni,bashabası, soxhasoxu təsəvvür edin, çıxarılan hoqqaları, göstərilən “qanacaq”ları, arxada oynanan oyunları gözünüzün qabağına gətirin. Sizcə, biz də özümüzü bu sərsəm, mürtəce və qorxulu “daha çox müsəlman olmaq, ən müsəlman olmaq” və görünmək yarışına qapdırmalıyıqmı? Budur sual!

Açığı, məni nə ərəbin, nə də islamın bundan sonrakı taleyi maraqlandırmır. Məni narahat edən dünyada ölkəmin vəmillətiminislam dininə mənsubiyyət” adı altında təmsil olunması, Azərbaycan insanının “müsəlman” etiketinə korkoranə susamışlığıdır. Biz özümüzü dünyada islam mədəniyyətli ölkə kimi təqdim etməklə adımızı öz əlimizlə yaxın gələcəkdə “İslam əleyhinə qlobal vaksin vurulası ölkələr”in siyahısına salmış oluruq. Amma bu qlobal vaksin Azərbaycanda təkcə hər gün bir tində tikilən məscidin, oraya sürüylə axışan cahil sürüsünün, islamçılıq dəbinin qarşısını almayacaq (bu, bizim xilasımız olardı!), bu vaksinlə həm də mütləq itirəcəklərimiz olacaq, məhdudiyyətlərimiz olacaq, diligödəkliyimiz olacaq və s. Fransadakı son terror hadisələri bizi buna görə çox qayğılandırır.

Azərbaycan insanı papağını qarşısına qoyub, yaxşı-yaxşı düşünməli və qərar verməlidir: o, çağdaş dünyaya qoşulmaq, ondan bəhrələnmək, onunla ayaqlaşmaq istəyir, yoxsa özünü həmin çağdaş dünyanın üz döndərdiyi, qorxduğu, vaksinləməyə, əhliləşdirməyə çalışdığı bir ideologiya və mədəniyyətin təmsilçisi saymağa?

15.01.2015

§§§

Keçmiş talibançı danışır: İslam nə üçün dağıdıcıdır?

Məhəmmədin Kəbədəki heykəlləri dağıtmasıyla başlanan „Qeyri-islami hər şeyə lənət!“ vəhşiliyi indi İŞİD-lə davam edir.

Advertisements

Eine Antwort zu BƏYƏNDİYİM YAZILAR

  1. səidə schreibt:

    Dəhşət və düşünməyə vadar edən bir yazı.

    Gefällt 1 Person

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s