Archiv des Autors: Ağalar Qutun bloqu

Über Ağalar Qutun bloqu

aghalar_mammadov@yahoo.de

Prezident Administrasiyası şöbə müdiri Əli Həsənova açıq məktub

Ağalar QUT   “Türkiyə türkcəsi”, “Azərbaycan türkcəsi” kimi adlar yanlışdır   Hörmətli Əli müəllim! XI əsrdə yaşamış ulu Mahmud Kaşğarinin öz əsərinə “Kitabi divanu lüqati-t türk” (Türk sözləri divanı kitabı) adı qoyması sayəsində dünya dilçilik elmində və türkologiyada azərbaycanca, özbəkcə, … Weiterlesen

Veröffentlicht unter FƏLSƏFƏ | Kommentar hinterlassen

Babək adının ana dilimizcə izahı

Ağalar QUT Babəkin anasının adı hansı dilcədir? Babəkin son sözünün mənası nə olub? Babəkin bütün cazibəsi – Onun susqunluğundadır. Biz isə bilmək istəyirik: Babək hansı dilcə susur? Daha doğrusu, Babəkin ana dili hansı dil olub?

Veröffentlicht unter FƏLSƏFƏ | 6 Kommentare

Xürrəmi adının ana dilimizcə izahı

Ağalar Qut Qarı düşmən dost olmaz Bu il Babəkin 816/17-ci ildə xürrəmilərə başçılıq etməyə başlamasının 1200 illiyidir. Düz 1200 il bundan qabaq, adı bizə ərəbdilli qaynaqlarda “Babək Xürrəmi” kimi gəlib çatan dirəyimiz (!) tarix səhnəsində dikəlmişdir. Ərəb qulağının “xürrəmi”, “şad-xürrəm”, … Weiterlesen

Veröffentlicht unter FƏLSƏFƏ | 1 Kommentar

Güntay da çağrılan ağayi-Məniçöhrə dil dərsi

Ağalar QUT Ağayi-Məniçöhr! Bir həftə qabaq mənim haqqımda verdiyin müsahibən yanlışlarla doludur. Mən sənə cavab yazmazdım, heç indi də ürəyimcə deyil sənə yazmaq, di gəl yazmasaydım, bu, bir sıra oxucuları yanılda bilərdi. Ancaq mən sənin məni sırf incitməyə və alçaltmağa … Weiterlesen

Veröffentlicht unter FƏLSƏFƏ | 2 Kommentare

“Ortaq türkcə” maskalanmış osmaniçilik imperializmidir

Ağalar QUT Modern türkologiya elmi, ulu azərbaycanlı Mirzə Kazımbəyin 1839-cu ildə yazdığı “Türk-Tatar dili qrammatikası” əsəriylə başlanır. Bu əsər çap ediləndə, sonrakı görkəmli türkoloqların – H.Vámbéry-nin hələ 7, V.Thomsen-in 3, V.V.Radlov-un isə 2 yaşı vardı. Kazımbəy bu kitabında türk-tatar dilinin … Weiterlesen

Veröffentlicht unter FƏLSƏFƏ | 10 Kommentare

Meydan.tv saytından silinən (sildirilən) yazım

Ağalar QUT Türkiyəlilərin Şah İsmayıla 500 illik nifrəti Rusiya qusdu, gün gələr Türkiyə də qusar, İran da

Veröffentlicht unter FƏLSƏFƏ | 5 Kommentare

Sayalı Sadıqovanın Nənə Qorqutluğu

Ağalar QUT Mənim hansı dindən, hansı kulturadan çıxdığımı öyrənmək istəyən almanların bunu məndən birbaşa rassist formada “Siz hansı dindənsiniz, ana diliniz hansı dil ailəsinə daxildir?” formasında yox, “Sizin ad-familiyanız hansı dildədir, mənası nədir?” formasında dolaylı soruşduqları olub. Belə olanda mən … Weiterlesen

Veröffentlicht unter FƏLSƏFƏ | Kommentar hinterlassen